Praćenje kapaciteta NIR-a

 

PREGLED LABORATORIJA I/ILI CENTARA KOJI DJELUJU NA FAKULTETIMA/ADU UNIVERZITETA U TUZLI

SARADNJA U OBLASTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I UMJETNIČKO ISTRAŽIVAČKOG RADA U 2021. GODINI

REGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2019.GODINU

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2018.GODINU

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2015.GODINU

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2012.GODINU

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2011.GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2010. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2009. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2008. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2007. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2006. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2005. GODINU

PREGLED NAUČNOG, STRUČNOG I UMJETNIČKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA U PERIODU OD 2000-2004. GODINE