Registar domaćih publikacija

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 09.03.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 09.02.2022. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po odluci Senata od 08.12.2021. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA 2021

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA od 15.11.2019. do 05.06.2020. god. – Pregled po fakultetima

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA – dopunjen po Odluci Senata od 17.02.2016. god.

 

REGISTAR DOMAĆIH PUBLIKACIJA