Upravni odbor

 

 

 

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U TUZLI

 

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U TUZLI

 

 

  

ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 03.04.2020. godine

 

POSLOVNIK o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 23.04.2013. godine

 

POSLOVNIK o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.12.2010. godine