Počasni doktori nauka

 

1. Akademik Ismet Mujezinović, akademski slikar, redovni član ANU BiH, predsjednik Komisije matičara za osnivanje Univerziteta u Tuzli,

 

doctor honoris causa a.d. 1977.

 

 

2. Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva BiH,

 

doctor honoris causa a.d. 1996.

 

 

3. Prof. dr. Jacob Bergsland, MD, kardiovaskularni kirurg, tada glavni kardiokirurg Bufalo University Clinical Centra, danas zaposlen na Kardiovaskularnoj klinici UKC-a Tuzla,

 

doctor honoris causa a.d. 1996.

 

 

4. Prof. dr. Syed Arshad Husain, MD, dječji psihijatar, University Clinical Centre Columbia of Missouri,

 

doctor honoris causa a.d. 1999.

 

 

5. Prof. dr. Richard Azizkhan, MD, glavni liječnik Cincinnati Children Hospital, University Medical Centre Cinncinati, OH, USA,

 

doctor honoris causa a.d. 2000.

 

 

6. Mevludin Ekmečić, akademski slikar, osnivač Jugoslavenske galerije potreta Tuzla (sada Međunarodne galerije portreta) i pokretač poznatog tuzlanskog Bienalnog festivala portreta INTERBIFEP,

 

doctor honoris causa a.d. 2004.

 

 

7. Prof. Čestimir Dušek, umirovljeni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, dugogodišnji ravnatelj tuzlanskog Simfonijskog orkestra, osnivač brojnih muzičkih škola, te gradskih zborova,

 

doctor honoris causa a.d. 2004.

 

 

8. Stjepan Mesić, Predsjednik Republike Hrvatske,

 

doctor honoris causa a.d. 2005.

 

 

9. Tadeusz Mazowiecki, poljski političar, jedan je od lidera pokreta Solidarnost i prvi ne-komunistički premijer u S i I Europi nakon II svjetskog rata, specijalni izvjestitelj UN-ove Komisije za ljudska prava za bivšu Jugoslaviju,

 

doctor honoris causa a.d. 2007.

 

 

10. Dr. Reinhardt Rudel, Profesor Emeritus, sfera naučnog djelovanja: nuklearna fizika, fiziologija,

 

doctor honoris causa a.d. 2008.

 

 

11. Prof. dr. Ahmet Davutoglu, Ministar vanjskih poslova Republike Turske, sfera naučnog djelovanja: double major iz Političkih nauka i Ekonomije. Glavni savjetnik Premijera i Generalnog Ambasadora u 59. i 60. Vladi Republike Turske. Profesor na Univerzitetu Beykent, šef Odsjeka za Međunarodne odnose, član Senata Univerziteta i član Uprave. Gostujući naučnik na Univerzitetu Marmara,

 

doctor honoris causa a.d. 2011.

 

 

12. Prof. dr. Heinz Brandl, emeritus,
djelovanja: doprinos u istraživanju geoenergetskih objekata, kontrole kontinuiranog zbijanja, geosintetike, uticaja smrzavanja-odmrzavanja na osobine tla, dvostrukog izolacionog sistema za deponije i geotehnike modernih saobraćajnica

doctor hororis causa a.d. 2017.