Dosadašnji rektori

Prvi rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Tihomil Marković, redovni član ANU BiH

(decembar, 1976. – august, 1981.)

 


Drugi rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Vojislav Magazinović

(septembar,1981. – august, 1985.)

 


Treći rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Ibro Pašić

(septembar, 1985. – decembar, 1988.)

 


Četvrti rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Sadik Latifagić

(januar, 1989. – august, 2000.)

 


Peti vd rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Šefik Mulabegović

(august, 2000. – oktobar, 2000.)

 


Šesti rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Izudin Kapetanović

(novembar, 2000. – februar, 2006.)


Sedmi vd rektor Univerziteta u Tuzli:


Prof. dr. Džemo Tufekčić (februar, 2006. – juli, 2006.)

Sedmi rektor Univerziteta u Tuzli:


                           Prof. dr. Džemo Tufekčić (juli, 2006. – juli, 2010.)

 


Osmi rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Enver Halilović

(juli, 2010. – mart, 2016.

 


Deveti rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Aida Crnkić

(mart, 2016. – septembar, 2016.)

 


Deseti vd rektor Univerziteta u Tuzli:


Prof. dr. Samir Nurić (septembar, 2016.  –novembar, 2016.)


Deseti rektor Univerziteta u Tuzli:


                    Prof. dr. Samir Nurić (novembar, 2016. – mart, 2017.)


 Jedanaesti rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Zumreta Kušljugić

(mart, 2017. – septembar, 2017.)


Dvanaesti rektor Univerziteta u Tuzli:

 

Prof. dr. Nermina Hadžigrahić

(septembar, 2017.)