Trogodišnji studij

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na transformaciju fakultetskih odsjeka na kojima bi studenti umjesto dosadašnje više spreme, u okviru trogodišnjeg studija, sticali visoku stručnu spremu.

 

 Ekonomski fakultet
dr.sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni prof. – dekan

 

– studijski odsjek Poslovna ekonomija
Usmjerenja:
– Marketing, – Računovodstvo i revizija,
– Poslovne i javne finansije, – Menadžment i poduzetništvo,
– Poslovanje javnog sektora , – Elektronsko poslovanje

– studijski odsjek Menadžment u turizmu

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 820, Fax.: 320 821

 

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport
dr.sci. Vlatko Šeparović, vanr. profesor – dekan

 

 Studijski programi:
– Edukacija trenera u sportu (sportski trener) i
– Edukacija trenera u sportu (specijalne namjene)

  2. oktobra, 75 000 Tuzla
   

Tel./Fax.: 00387 (0)35 300 527 278 536, 278 535