Plan realizacije nastave

 

 Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu 

 


 
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 09.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


EKONOMSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.


 
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 


 
FILOZOFSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.

 


 
MAŠINSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


MEDICINSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


PRAVNI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 09.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 
 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.
 


 
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 13.11.2020. god.
Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojene 29.10.2020. god.
Plan realizacije nastave za akademsku 2020/21. godinu – usvojen 30.09.2020. god.

 

 

Plan pokrivenosti / realizacije nastave    2019/20     2018/19     2017/18     2016/17