Ured za nastavu i studentska pitanja

 

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

 

Dr. sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor

 

e-mail: jasmin.suljagic@untz.ba

 

Tel: +387 (0)35 30 05 05

 
Mirela Biberović, dipl. def.-surdoaudiolog, viši stručni saradnik

e-mail: mirela.biberovic@untz.ba

 

Melika Mustafa, dipl. pedagog-psiholog, stručni saradnik

 

 

Tel: +387 (0)35 30 05 31

e-mail: nastava@untz.ba                  

 


 

 Aktivnosti i poslovi Ureda


 Bolonjski proces


 Obrasci


 Pregled predavanja


 Plan pokrivenosti / realizacije nastave


 Studijski programi I ciklusa


 Studijski program integrisanog I i II ciklusa


 Studijski programi II ciklusa


 Studijski programi III ciklusa


 Raspored predavanja i vježbi 

 

 

Ispitni rokovi


Apsolventski ispitni rokovi


 Informacije za zaposlenike


Analiza prolaznosti


 Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli


 Broj studenata na Univerzitetu u Tuzli


 Testovi za prijemni ispit


 Privremene rang liste


 Konačne rang liste


 Kodeks nastavničke etike