Strategija razvoja UNTZ

 

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

 

Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina predstavlja krovni planski dokument Univerziteta čiji cilj je osigurati osnovu za plansko usmjeravanje razvoja Univerziteta.  S ciljem rasta i razvoja integriranog Univerziteta u Tuzli te brže implementacije Zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, od primarnog značaja bilo je izraditi integrisani razvojni dokument odnosno sveobuhvatan strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli koji je pretočen u Strategiju razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina.

 

 

 

 Tijela odgovorna u procesu izrade Strategije razvoja Univerziteta

 

− Senat Univerziteta u Tuzli
− Tim za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina
− Izvršni timovi za izradu strateških područja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021. – 2027. godina
− Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli  za period 2021.-2027.

 

 

 

 Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta
 

Izrada i usvajanje Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli planirana je kroz niz koraka u periodu od 7 mjeseci (april -oktobar 2020.) godine, a sastoji se od pet ključnih faza:
Faza I – Priprema za izradu Strategije
Faza II – Izrada i usvajanje strateškog okvira Strategije razvoja UNTZ – od analize do strateškog okvira
Faza III – Izrada i usvajanje operativnog okvira – od strateških ciljeva do konkretnih aktivnosti
Faza IV – Izrada i usvajanje nacrta Startegije razvoja Univerziteta u Tuzli
Faza V – Javna rasprava, usvajanje i objava Strategije

 

 

 

Principi na kojima se temelji Strategija

 

Principi na kojima se temelji Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli su slijedeći:
-Ravnopravnost spolova
-Horizontalna i vertikalna koordinacija u procesu izrade Strategije..

 

 

 

 Dokumenti generirani u procesu izrade Strategije