O Uredu

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu (Ured za MS) Univerziteta u Tuzli aktivno radi na uspostavljanju i razvoju odnosa i saradnje sa univerzitetima i institucijama u BiH i svijetu.

Ured je zadužen za:

 1. INTERNACIONALIZACIJU
 • Jačanje međunarodne saradnje
 • Povećanje mobilnosti studenta, akademskog i administrativnog osoblja
 • Pokretanje studija na engleskom jeziku
 • Kreiranje online programa i kurseva cjeloživotnog učenja na engleskom jeziku
 • Pokretanje Centra za jezike
 • Alumni mrežu
 1. STRATEGIJU
 • Implementaciju strategije razvoja međunarodne saradnje u zemlji i inostranstvu
 1. SARADNJU
 • Uspostavljanje međuuniverzitetske i međuinstitucionalne saradnje
 • Potpisivanje sporazuma (bilateralni, ERASMUS+, MEVLANA, CEEPUS, itd.)
 • Vođenje analitike o međuuniverzitetskoj saradnji fakulteta/ADU i Univerziteta
 1. PROJEKTE
 • Praćenje i promociju projekata u BiH i inostranstranstvu
 • Informisanje fakulteta/ADU o projektima  u zemlji i inostranstvu na koje mogu aplicirati
 • Pružanje stručne pomoći fakulteta/ADU kod apliciranja za učešće na projektima
 • Pružanje tehničke podrške u razvoju i realizaciji projekata
 • Učestvovanje u izradi svih izvještaja za tekuće projekte
 1. MOBILNOST
 • Odlaznih i dolaznih/gostujućih studenata, akademskog i administrativnog osoblja
 • Vođenje evidencije o razmjeni studenata i osoblja
 • Vođenje evidencije o boravku stranih državljana (studentima, akademskom i administrativnom osoblju)
 • Vođenje evidencije o angažovanju naučnonastavnog osoblja Univerziteta na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu
 • Objava poziva, apliciranje, nominacije
 • Promociju mobilnosti
 • Vođenje korespodencije sa nadležnim organima vezano za regulisanje boravka gostujućih nastavnika i studenata, stranih državljana
 1. AKADEMSKO PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA (u svrhu nastavka školovanja na UNTZ)
 • Obavljanje administrativno-stručnih poslova u postupku priznavanja inostranih VŠ kvalifikacija
 1. LJETNI UNIVERZITET U TUZLI (LJUT)
 • Učestvovanje u aktivnostima organizacije Ljetnog univerziteta
 1. KOORDINACIJU SA ECTS KOORDINATORIMA
 • Saradnja sa ECTS koordinatorima fakulteta/ADU
 • Saradnja sa Odborom ECTS koordinatora
 1. AKTI I IZVJEŠTAJI
 • Linkovi za akte Ureda
 • Objava izvještaja Ureda
 1. PUBLIKACIJE
 • Brošure, vodiči, promotivni materijali…

 

TIM UREDA

Tim Ureda čine:

 1. Dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
 2. Mirha Mujkanović, prof. engleskog jezika i književnosti, MA, Viši stručni saradnik
 3. Selma Ćebić Babajić, prof. engleskog jezika i književnosti, prevodilac

 

KONTAKT

 

Povratak