Akademsko priznavanje

 

    AKADEMSKO
    PRIZNAVANJE

 
          Odluke
 

          Pravilnici

 

Akademsko priznavanje vrši se isključivo u svrhu nastavka školovanja na Univerzitetu u Tuzli.


Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis na II i III ciklus studija u akademskoj 2016/2017. godini, obavezni su uz prijavu istovremeno podnijeti zahtjev za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije  Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na slijedeću adresu:


Univerzitet u Tuzli
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tihomila Markovića br. 1
75 000 Tuzla

 

 

Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u TuzliUz zahtjev je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:


1. strana isprava u originalu i tri ovjerene kopije
2. dodatak diplomi u dvije ovjerene kopije, osim u slučaju diploma izdatih prije uvođenje Bolonjskog sistema studiranja
3. uvjerenje/transkript o položenim ispitima u dvije ovjerene kopije
4. sažetak studijskog programa ili kopija nastavnog plana i programa
5. završni rad, diplomski ili magistarski ukoliko je bio obavezan, te prevod sažetka ukoliko je završni rad bio pisan na stranom jeziku
6. obrazovna isprava o stečenom obrazovanju u BiH prije obrazovanja u inostranstvu, ukoliko se lice prethodno obrazovalo u BiH
7. izvod iz matične knjige rođenih
8. prevod dokumenta pod 1,2 i 3 i 4 od strane stalnog sudskog tumača sa sjedištem u BiH
9. dokaz o uplati naknade za troškove priznavanja (uplatnica)
10. kopija prijave na konkurs za upis na II/III ciklus studija

Upute za plaćanje u BiH:


svrha doznake: uplata takse za akademsko priznavanje stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije
primalac: Tuzlanski kanton, Univerzitet u Tuzli
račun primaoca: 1321000256000080
iznos:
vrsta prihoda: 722631
općina: 094
budžetska organizacija: 2404001
poziv na broj: 7021000000

Upute za plaćanje  u inostranstvu:

– NLB banka dd Tuzla
– BIC: TBTUBA22
– IBAN: BA 391321010086724943
– VAT number: 209444710005
– Iznos:
– taksa za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije


Iznos naknade za  priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija:

 

 

priznavanje diplome o završenom višem obrazovanju …………. 150,00 KM
priznavanje diplome o završenom visokom obrazovanju …………. 210,00 KM
priznavanje diplome o naučnom odnosno umjetničkom stepenu magistra/magistra struke …………. 240,00 KM
priznavanje uvjerenja/potvrde o završenim studijskim godinama po studijskoj godini ………….   80,00 KM

Povratak