Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

   

    O UREDU

Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor

 

E-mail: vesna.bratovcic@untz.ba

 

Tel: + 387 (0)35 300 522

 

 

 

 

Viši stručni saradnik

 

Mirha Mujkanović, prof. engleskog jezika i književnosti, MA

 

E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
          internationalstudents@untz.ba

 

Tel: + 387 (0)35 300 529
Fax: + 387 (0)35 300 528
 

 

 

 

Prevodilac

 

Selma Ćebić Babajić, prof. engleskog jezika i književnosti

 

E-mail: selma.cebic-babajic@untz.ba
          international@untz.ba

 

Tel: + 387 (0)35 300 526
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528

 

 

 

 

 
    STIPENDIJE
 
    OBAVIJESTI
 
    AKADEMSKO
    PRIZNAVANJE
 
    AKTI I IZVJEŠTAJI
 
   PUBLIKACIJE
 
   KONTAKT
 
  INTERNACIONALIZACIJA
   
     SARADNJA   
 
    PROJEKTI
 
    MOBILNOST
 
    LJETNI UNIVERZITET
              (LJUT)
 
    KONFERENCIJE