Mobilnost

 

Pravilnik i kriteriji o međunarodnoj mobilnosti

O MOBILNOSTI

Međunarodna mobilnost podrazumijeva razmjenu studenata, akademskog i administrativnog osoblja sa jedne visokoškolske ustanove na drugu. Svi studenti upisani u tekućoj akademskoj godini, te zaposleno akademsko i administrativno osoblje mogu biti učesnici mobilnosti.

 

Univerzitet u Tuzli trenutno učestvuje u sljedećim programima mobilnosti:

  • ERASMUS+
  • MEVLANA
  • CEEPUS

 

Kako se prijaviti?


Mogućnosti za mobilnost, odnosno boravak na inostranim partnerskim visokoobrazovnim institucijama je data kroz transparentno objavljivanje konkursa na zvaničnim web i društvenim stranicama Univerziteta u Tuzli.

Da bi se prijavili na otvorene konkurse, potrebno je da dostavite određene dokumente na osnovu kojih se svaki kandidat evaluira i donosi odluka o uspostavljanju mobilnosti i stipendiranja boravka u inostranstvu.

 

Selekcija kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijima za mobilnost (Studenti, Akademsko osoblje, Administrativno osoblje)

 

Za više informacija o mobilnosti, kontaktirajte Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu (Ured za MS) Univerziteta u Tuzli.

 

NAPOMENA: Mobilnost osoblja odnosi se na akademsko i administrativno osoblja zaposleno po osnovu ugovora o radu na Univerzitetu u Tuzli. Spoljni saradnici koji nemaju ugovor o radu na Univerzitetu u Tuzli ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (Član 22. PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti)

 

 
 Programi mobilnosti
 
 Studenti
 
Akademsko osoblje
 
Administrativno osoblje
 
Stipendije
 
Arhiva

 

Povratak