RJEŠENJE o akreditaciji visokoškolske ustanove JU Univerzitet u Tuzli

 

Dana 05.04.2021. godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove JU Univerzitet u Tuzli.

 

RJEŠENJE o akreditaciji visokoškolske ustanove JU Univerzitet u Tuzli