AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)

 

AKCIONI PLAN za unaprijeđenje kvaliteta Univerziteta u Tuzli u 2022. godini
Akcioni plan je utvrđen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

IZVJEŠTAJ o realizaciji Akcionog plana za unaprijeđenje kvaliteta u 2021. godini
Izvještaj je usvojen na sjednici Senata održanoj 06.04.2022. god.

 

AKCIONI PLAN ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA AKREDITACIONI PERIOD (April 2021.godina – April 2026.godina)
Akcioni plan za unaprijeđenje kvaliteta je donesen na sjednici Senata održanoj 16.07.2021. god.