Konkursi

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 06.05.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni konkurs i Javni oglas su objavljeni u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 05.05.2022. god.

 

JAVNI POZIV za postupak licitacije i prikupljanje ponuda za prodaju starih demontiranih prozorskih okana
Javni poziv je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.04.2022. god.

IZJAVA O VISINI PONUDE

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 07.04.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 25.03.2022. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno–nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 11.03.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 10.03.2022. godine

 

DOPUNA INTERNOG KONKURSA za izbor u naučno-nastavna zvanja
Dopuna Internog konkursa je objavljena 14.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 11.02.2022. god.

 

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Bibliotekar”
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 10.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor Voditelja Media centra Univerziteta u Tuzli
Interni konkurs je objavljen 01.02.2022. god.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen dana 18.01.2022. god.

 

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Javni poziv je objavljen 14.01.2022. god.

 

 

 

A R H I V A       2021      2020