Vijeće za rodnu ravnopravnost

UNTZ-UNIGEM-TPO-BES-LOGO

 

       

 

 

    O VIJEĆU

 

    CILJEVI I
AKTIVNOSTI

 

    NOVOSTI

 

O PROJEKTU
   UNIGEM

 

  DOKUMENTI
   I LINKOVI

 

 

 

Dana 10. 11. 2021. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli br. 03-6078-1-2/21 formirano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli.

 

Univerzitet u Tuzli je partner u četverogodišnjem multilateralnom institucionalnom programu University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), koji uz podršku Vlade Ujedinjenog kraljevstva, vodi TPO fondacija, a u kojem participiraju brojni univerziteti iz zemlje i regiona. Dana 06.10. 2021. u Sarajevu je organiziran susret i potpisivanje memoranduma o saradnji između TPO fondacije i 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Projekat također ima podršku Agencije za visoko obrazovanje BiH.

 

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

 

Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četiri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na univerzitetima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju ovog Memoranduma. Na Univerzitetu u Tuzli je stoga formirano Vijeće za rodnu ravnopravnost koje koordinira svim aktivnostima u oblastima koje podrazumijeva projekat.

 

U četverogodišnjem projektu su planirane slijedeće aktivnosti: istraživanje o rodnoj ravnopravnosti na institucijama uključenim u projekat, priprema i usvajanje Akcionog plana rodne ravnopravnosti, brojne edukacije za nastavno osoblje, administrativno osoblje i studente, programi mobilnosti, istraživanja, kampanje i druge aktivnosti oko partnerskog i sistemskog pristupa pitanjima rodne ravnopravnosti na umreženim univerzitetima u zemlji i regioniu kroz vlastiti institucionalni razvoj i regionalnu saradnju. Obrazovni sektor, posebno univerziteti, ključni su za dugoročnu, značajnu i održivu promjenu kao oni koji aktivno promovišu jednakost, nenasilje i inkluziju, pravdu i pravičnost.