Bolonjski proces

 

Bolonjski proces

Bolonjski proces predstavlja najvažniji i najrasprostranjeniji reformski proces visokog obrazovanja u Evropi koja se opredijelila za stvaranje jedinstvenog akademskog prostora kao odgovor na sveukupan proces globalizacije i tehnološkog razvoja, u kojem će biti omogućena akademska i studentska mobilnost kao i prepoznavanje diploma. Bolonjski proces definiše osnovne ciljeve reforme visokog obrazovanja koja treba da bude sprovedena do 2010 godine. Magna Charta Univesitatum , koju su 1988. godine u Bologni potpisali evropski univerziteti, udarila je temelj stvaranju Evropskog prostora visokog obrazovanja i afirmirala slobodu i autonomiju kao fundamentalna na čela na kojima se mora temeljiti razvoj visokog obrazovanja. Opširnije

 

 

BOLONJSKI PROCES NA UNIVERZITETU U TUZLI (VIDEO)

 

 

Odluka o usvajanju dokumenata potrenih za dalju implementaciju Bolonjskog procesa u BiH (03.01.2008)

 

Model dodatka diplomi za Bosnu i Hercegovinu

 

Priručnik za korisnike model dodatka diplomi za Bosnu i Hercegovinu

 

Okvir za visokoškolske kvalifikacije u Bosni i Hercegovini

 

Provođenje okvira za kvalifikacije za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini

 

Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u Bosni i Hercegovini

 

Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 

Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 

Bolonjska deklaracija

 

Lisabonska deklaracija

 

ECTS – Vodič za nastavnike i studente Univerziteta u Tuzli

 

Studiranje u Evropi

 

Realizovanje Evropskog područja visokog obrazovanja

 

Tempus JEP No: UM_JEP-18041-2003 – “Introduction of the ECTS at B&H Universities”

 

Conference on the Implementation of the Bologna Process in South East Europe

 

Higher Education in SEE – After Berlin Conference

 

Bologna Declaration – Achieved Level of Implementation and Future Activity Plan