OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla   O B J A V L J U J E   Kandidat Ajla Kovačević, dipl. inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj liječenja hemodijalizom bolesnika sa hroničnom bubrežnom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET Univerzitetska 1Tuzla   O B J A V L J U J E   Kandidat Ljiljana Dragičević, dipl. medicinsko-laboratorijski inžinjer javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Epidemiološke karakteristike virusa SARS COV-2 na području dobojske Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet   OBJAVLJUJE   Almedina Pašalić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V L J U J E   Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“ dana 31.03.2022. Read more