26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022.

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.ba Tuzla, 06.05.2022.god. 26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022. Objavljen je poziv za učešće na 26. međunarodnoj konferenciji o sklopovima, sistemima, komunikacijama i Read more

6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu, Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022.

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.ba Tuzla, 06.05.2022.god. 6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022. Objavljen je poziv za učešće na 6. međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj fizici, simulaciji i Read more

Poziv za pridruživanje mreži stručnjaka u sklopu Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.baTuzla, 25.03.2022.god.     Inžinjerska Komora FBiH  poziva inžinjere građevine, arhitekture, saobraćaja, elektrotehnike, IT, šumarstva, metalurgije, hemije, geologije, rudarstva, geodezije, poljoprivrede i prehrambene tehnologije te inžinjere ostalih struka, da pristupe članstvu IKFBiH. Inžinjerska komora FBiH Read more

UN Summit in London (UK)

Office of ResearchTuzla, 23 March 2022   United Nations World Conference on Impact and Implications of the Global Financial &Economic Crisis on Sustainable Development & Climate Change Proposals for anIntegrated Global Response to the Crisis   Dear Invitee, Nonprofit/NGO Colleague, Read more