26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022.

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.ba Tuzla, 06.05.2022.god. 26. međunarodna konferencija o sklopovima, sistemima, komunikacijama i računalima, Chania, Kreta, Grčka, 19.-22. juli 2022. Objavljen je poziv za učešće na 26. međunarodnoj konferenciji o sklopovima, sistemima, komunikacijama i Read more

6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu, Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022.

Ured za NIR Tel: 035 300 528 e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.ba Tuzla, 06.05.2022.god. 6. međunarodna konferencija o primjenjenoj fizici, simulaciji i računarstvu Chania, Kreta, Grčka, 20.-23. juli 2022. Objavljen je poziv za učešće na 6. međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj fizici, simulaciji i Read more