Poziv za pridruživanje mreži stručnjaka u sklopu Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.baTuzla, 25.03.2022.god.     Inžinjerska Komora FBiH  poziva inžinjere građevine, arhitekture, saobraćaja, elektrotehnike, IT, šumarstva, metalurgije, hemije, geologije, rudarstva, geodezije, poljoprivrede i prehrambene tehnologije te inžinjere ostalih struka, da pristupe članstvu IKFBiH. Inžinjerska komora FBiH Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V L J U J E   Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“ dana 31.03.2022. Read more

UN Summit in London (UK)

Office of ResearchTuzla, 23 March 2022   United Nations World Conference on Impact and Implications of the Global Financial &Economic Crisis on Sustainable Development & Climate Change Proposals for anIntegrated Global Response to the Crisis   Dear Invitee, Nonprofit/NGO Colleague, Read more

Poziv za učešće u međunarodnom programu “Feeding The Future: Food Safety And Technology In Times Of Global Change”

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.untz.baTuzla, 23.03.2022.god.   Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, izraelska agencija za međunarodni razvoj MASHAV i ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani objavili su poziv za učešće u međunarodnom programu “FEEDING THE FUTURE: FOOD Read more

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Poslovnom Univerzitetu primjenjenih nauka u Litvaniji za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji I inostranstvuTuzla, 22.03.2022.godine   Obavještavamo vas da je otvoren je poziv za dodjelu 2 stipendije akademskom osoblju i 2 stipendije administrativnom osoblju Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakultetu, Ekonomskog fakulteta (turizam, poslovna administracija) i Fakulteta Elektrotehnike Univerziteta Read more