OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Handžić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 23.07.2021. god.   O B J A V L J U J E   Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“  u četvrtak, 26.08.2021.g. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br. 2 O B J A V LJ UJE Lela Kasumović, bachelor-inženjer rudarstva za bušotinsku eksploataciju, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: «Prenamjena kratera bivšeg površinskog kopa “Čubrić” Rudnika mrkog uglja “Banovići”‘» u petak 23.07.2021. godine, Read more

Bajramska čestitka

Studentima i zaposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine, koji sa radošću dočekuju mubarek dane Kurbanskog bajrama, u ime Univerziteta u Tuzli i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke. Neka vaši koraci ostavljaju tragove na stazama Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji““, dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Halida Hrvić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE Kandidat Halida Hrvić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Tehničke rezerve kao determinanta investicionog potencijala društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine“, dana 30.08.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Read more