KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TK

POJAŠNJENJE Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 23.3.2021. godine.

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 31.03.2021. god. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je, postupajući po Vašem dopisu od 29.3.2021. godine, zatražilo od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona pojašnjenje Naredbi Kriznog Štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, usvojene na sjednici Vlade Tuzlanskog Read more

PRESS'21

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država će biti predstavljeni na PRES'21 konferenciji u Češkoj

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail: nir@untz.baTuzla, 31.03.2021. god.   Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države) će Read more

Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o usvajanju Naredbi utvrđenih na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLITuzla, 29.03.2021. godine BOSNA I HERCEGOVINAFederacija Bosne i HercegovineTUZLANSKI KANTONVLADABroj: 02/1-10486/21Tuzla, 26.03.2021. godine Na osnovu člana 5. i 29.Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/00, l/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa Read more

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade objavljeni u časopisu Optimisation and Engineering

Ured za NIRTel: 035 300 528e-mail: nir@untz.baTuzla, 26.03.2021. god.   Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Herzegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija), Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države)  i CanmetENERGY Read more